Vi udfører

Malmos er toneangivende indenfor LAR, grønne tage samt komplekse og tidspressede anlægsopgaver. Vi skaber fremtidens naturbaserede løsninger.

Grønne tage
– bygningens 5. facade

Vi siger at grønne tage er bygningens 5. facade, og kan bidrage væsentligt til fremtidens bæredygtige byggeri. Anlagt korrekt tilbageholder et grønt tag 60-80% af årsnedbøren samtidig med at det bidrager til øget biodiversitet og en øget livskvalitet i den tætte by.

Læs mere om grønne tage

 

Malmos grønne tage
Klimatilpasning og LAR

Klimatilpasning / LAR
– Det vilde vand

Lokal afledning af regnvand (LAR) er den del af klimatilpasningen, der handler om at nedsive, forsinke, fordampe, transportere eller genanvende regnvand hvor det falder – og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Læs mere om klimatilpasning / LAR

 

Belægning er byens eget gulv

Belægninger er byens eget gulv – det element der binder byen sammen. Men belægningen er mere end det. Belægningen skal bære trafikken, håndtere regnen, løfte stedets arkitektur og udfolde byens liv samtidig med at den beskriver byens identitet, historie og fysiske sammenhæng. Denne alsidige funktion skal man have stor respekt for.

Læs mere om belægning

 

Belægning
beplantning

Beplantning / biodiversitet

Uanset om vi planter træer, blomster, græsser, vildeng eller andet, så skaber vi rum, skygge, skønhed, naturoplevelser og giver grobund for biodiversitet.

Læs mere om beplantning

Jord- og terrænarbejde
– når landskabet skal forme sig

At forme terrænet til skønne og ofte unaturlige kurver som arkitekten har tegnet, er landskabsformerens nummer ét – og en opgave, der kræver stor præcision og viden.

Læs mere om jord- og terrænarbejde

Malmos jord og terrænarbejde
Malmos leg og bevægelse legeplads

Leg og bevægelse – det aktive liv

Det seneste årti er der sket en eksplosiv stigning af folk som bruger det offentlige rum til motion og bevægelse. Folk i alle aldre løber, spiller bold, skater, dyrker parkour etc. – alene eller sammen med andre.

Læs mere om leg og bevægelse

Inventar – møbler i landskabet

Affaldsbeholdere, borde og bænke, cykelstativer, legeredskaber og depotskure m.m. er blot nogle af de møbler der præger byens rum. De mange forskellige typer af byudstyr forudsætter at der træffes kvalificerede valg af produkter, materialer, farver og sammensætning.

Læs mere om inventar i landskabet

Malmos inventar
Kloak og ledningsarbejde

Kloak og ledningsarbejde
– præcision og den gode proces

Kloak og ledningsarbejdet er for de fleste en gennemgribende og forstyrrende proces, der ofte involverer gravearbejde og håndtering af store jordmængder. Men kloak og ledningsarbejde er også at læse terrænets topografi og arbejde tredimensionelt, når overfladevand skal ledes væk fra bygninger og spildevand skal håndteres.

Læs mere om kloak og ledningsarbejde

Midlertidigt landskab og STUB

Storbyerne fortættes og der er brug for at optimere brugen af byens fællesarealer – at gøre dem mere fleksible over dagen eller året, og gøre dem mere grønne.

Læs mere om STUB

STUB
Malmos gabion gabioner tærrenmure

Gabioner og terrænmure
– naturligt med karakter

Terrænmure er en praktisk foranstaltning, hvis formål er at optage niveauspring i anlægget, men kan også bruges som adskillende element. Terrænmure fremstår ofte som et meget karakteristisk element i landskabet og kan udføres i mange forskellige materialer; beton, granit, brosten, kampesten, setzsteine eller som gabioner – trådnet fyldt med sten eller skærver svarende til trådnettets maskestørrelse.

Læs mere om gabioner og terrænmure