Om Malmos

 

Malmos er Danmarks største anlægsgartner, der udelukkende har fokus på etablering. Vi har således dedikeret os selv til landskabelsesopgaven inden for nyanlæg og renoveringer fordi det er der vi er bedst. Det betyder, at vores kunder får en højt specialiseret samarbejdspartner med et stærkt fokus på naturbaserede løsninger.

Vi adskiller os desuden ved at være særligt dygtige, når det drejer sig om svære, komplicerede, specialiserede og tidspressede opgaver, hvor der skal leveres høj kvalitet.

 

Højt fagligt niveau og masser af mod

Vi er dygtige anlægsgartnere. Men egentlig er det nysgerrigheden og modet, der kendetegner Malmos. Fagligheden giver os anerkendelse, nysgerrigheden driver os fremad. Det er lysten og modet til at gå nye veje, der har bragt os på det høje faglige niveau, vi har i dag.

Vi tøver heller ikke med at sige, at vi har de bedste medarbejdere i branchen. Vi plejer desuden at fortælle, at de har muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner. Derfor løfter Malmos også de største og mest komplekse landskabsprojekter i Danmark, samtidigt med at vi insisterer på en faglig kompromisløshed i alle dele af udførelsen og produktet.

Læs vores kernefortælling her

Som den første virksomhed i branchen er Malmos miljøcertificeret med ISO14001, der godkendes af tyske TÜV. Det detaljerede program kommer miljøet til gode, fordi vi griber opgaver an på nye måder. Men arbejdet har samtidig givet vores organisation en masse ny viden. Både ledelse og medarbejdere har været nødt til at lægge tankesæt, vaner og adfærd om for at kunne leve op til de miljøkrav, vi har stillet til os selv.

Læs vores miljøpolitik her
Miljøcertifikat her

Samarbejde

I Malmos står ingen alene med sin opgave. Vi tror så meget på samarbejdets betydning for en effektiv og smidig løsning af opgaven, at vi igennem de sidste 10 år, har arbejdet målrettet med samarbejde i teams.
Vi har udviklet vores egen teammodel, med fokus på at opbygge en stærk teamorienteret kultur, hvor samtlige medarbejdere ved hvordan man indgår effektivt i et team – både internt på kontoret og den enkelte plads, og eksternt med bygherre og øvrige samarbejdspartnere.

Internt samarbejde

Hos Malmos uddanner vi alle vores medarbejdere til at være det stærke led – loyale kollegaer og samarbejdspartnere. Vi har en klar tro på, at både den enkelte og virksomheden bliver stærkere, når kollegaer altid er klar til at hjælpe hinanden. På den måde kan 1 + 1 faktisk blive lidt mere end 2. Det er en del af forklaringen på vores succes: Ingen står alene med sin opgave.

Samme enkle filosofi gælder også vores samarbejde med faggrupper ude på byggepladserne. Ethvert projekt bliver stærkere og mere smidigt, når der hos alle er vilje til at tage ansvar, tale ordentligt og give en ekstra hånd. Et motiverende samarbejde giver færre forsinkelser og uheld, og vi ved, at et godt team på byggepladsen kan sætte aftryk på bundlinjen.

Eksternt samarbejde

Vi ser Malmos som bygherrens ambassadører på byggepladserne og sætter vores samarbejdsevner i spil over for de borgere, brugere og beboere der lever deres liv, hvor vi støjer, støver og arbejder. Derfor informerer og involverer vi omgivelserne mere end de fleste andre, når vi går i gang med et anlægsprojekt. Vi holder aftaler, går i dialog og taler ordentligt. Vi viser respekt for omgivelserne, som kvitterer med forståelse for det projekt, vi i gang med.

Alle ansatte hos Malmos er uddannet i at finde løsninger og tænke nyt, når de møder udfordringer på byggepladsen. Vi ved, at samarbejdet mellem mange faggrupper kan afgøre, om et anlægsarbejde bliver en succes eller må trækkes med forsinkelser, problemer, uheld og øgede omkostninger.

Vi retter op på de fejl, vi møder eller opdager, og vi tager de samtaler og opgaver, der er nødvendige for at få et byggeri til at køre. Det er vores styrke som samarbejdspartner og underleverandør. Vi tager ansvar. Vi kigger ikke den anden vej.

Medarbejdere

Igangværende projekter

Projekter om året

Den gode arbejdsplads

Der er andet i livet end arbejde. Malmos inspirerer og ansporer sine medarbejdere til at leve et fritids- og familieliv, hvor de kan hente energi og oplevelser. Vi opfordrer til et sundt og aktivt liv med motion, gode madvaner, rutiner for restitution i løbet af dagen og masser af søvn. Vi taler om det – men vi stiller også samtaler, muligheder og faciliteter til rådighed, der understøtter vores idéer. Medarbejdere med balance mellem arbejds- og fritidslivet kan bedre bidrage til fællesskabet og har mere overskud til at finde løsninger.

Malmos ønsker at styrke arbejdsmiljøet ved at uddelegere ansvar og give den enkelte medarbejder faglige udfordringer. I den praktiske hverdag er alle opgaver bygget op på samarbejde. Vi hjælper hinanden med praktiske tips, husker hinanden på at holde hvil og er opmærksomme på kollegaer, der løfter forkert eller slider for hårdt. Der skal også være kræfter til livet efter klokken 16.

Historie, tradition og fornyelse

Malmos er drevet af nysgerrighed og ønsket om at arbejde på det højeste faglige niveau. Og det er der sådan set ikke noget nyt i. Det var også i den ånd, Poul Malmos etablerede virksomheden i i 1953. Han begyndte med drivhusgartneri men fandt ret hurtigt ud af, at der bogstaveligt talt var et stort marked for anlægsarbejde i bestræbelserne på at bygge den danske velfærdsstat.

I 1988 vendte sønnen Per hjem til familiefirmaet og blev kompagnon med sin far. Med sig havde han uddannelsen som landskabsarkitekt og erfaringer fra forskellige job i branchen. I dag drives virksomheden i et partnerskab mellem Per Malmos, Søren Hansen og Morten Dohrmann Hansen.

Meget har ændret sig siden 1950’erne – men noget er stort set uforandret. Mere end 60 år senere har vi fortsat en enkel filosofi om, at en god arbejdsplads giver loyale medarbejdere. Hjælpsomhed, en ordentlig tone og god opførsel på arbejdspladsen er noget, vi stadig værner meget om. Og så er vores nysgerrighed 100 procent intakt. Vi er klar til at tage udfordringer op, som de fleste måske ville lade ligge. Vi drives frem af vekselvirkningen mellem tradition og fornyelse.

Lærlinge

Fremtidens anlægsgartnere
Malmos er ikke bare en arbejdsplads. Vi er også et uddannelsessted for fremtidens anlægsgartnere. Og en virksomhedsskole for unge, der skal finde sig selv til rette i et fremtidigt arbejdsliv. Vi kalder det Malmos Lærlingeskole, og vores mere end 10 lærlinge bringer dynamik ind i deres team og udfordrer og inspirerer svendene. Forholdet mellem svend og lærling er til glæde for begge parter – og derfor ikke mindst for virksomheden. Samtidig sikrer vi, at der også i fremtiden vil være dygtige folk i faget.

Læs mere om Malmos Lærlinge Akademi

Ledelse

Vi kommer i mål samlet
Livet på byggepladserne har lært os, at dygtigt lederskab og stærkt samarbejde er afgørende for, om et anlægsarbejde bliver en succes eller må trækkes med forsinkelser, problemer, uheld og øgede omkostninger. Vi ved, at et godt team på byggepladsen kan optimere et projekt markant, og derfor er vores formænd uddannet i ledelse og samarbejde, ligesom vi arbejder med hele vores organisation i det koncept vi kalder ”At spille hinanden gode”.

I stedet for klassiske hierarkier arbejder Malmos i selvstyrende teams, hvor respekt og hjælpsomhed øger præstationsniveauet, og får teamet i mål med opgaverne. Det er det den sikreste vej mod et vellykket projekt.

Vi har udviklet vores egen lederuddannelse med fokus på eget lederskab, teamledelse, konstruktiv feedback, anerkendende kommunikation og talentudvikling. Det er kompetencer, der sætter lederne i stand til at vise nærvær, til at motivere og til at få et team til at arbejde sammen også på tværs af faglige skel.

Under et, kalder vi hele dette område for SAVSådan Arbejder Vi.

Logo Mappe

Har du brug for yderligere billeder eller andet materiale fra Malmos er du altid velkommen til at kontakte vores salg- og marketing afdeling eller skrive en mail malmos@malmos.as