Klimatilpasning og LAR
– Det vilde vand

Malmos LAR klimatilpasning – lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand – LAR – er den del af klimatilpasningen, der handler om at nedsive, forsinke, fordampe, transportere eller genanvende regnvand hvor det falder – og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Malmos har taget udfordringen op og blevet toneangivende indenfor LAR. Vores grønne DNA med viden om jordens struktur og nedsivningsevne, samt planternes trivsel under våde og tørre forhold, er afgørende for LAR-anlæggenes funktionelle og æstetiske kvalitet. Her er grønne tage, permeable belægninger, åbne regnvandsledninger i form af grøfter og kanaler, faskiner og nedsivningsbede nogle af de mest anvendte løsninger.

Som så ofte før, er udfordringer også nye muligheder – vi hjælper dig med at få glæde af det vilde vand.