Klimatilpasning og LAR
– Det vilde vand

Malmos LAR klimatilpasning – lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand – LAR – er den del af klimatilpasningen, der handler om at nedsive, forsinke, fordampe, transportere eller genanvende regnvand hvor det falder – og ikke føre overfladevand i kloaksystemet.

Malmos har taget udfordringen op og blevet toneangivende indenfor LAR. Vores grønne DNA med viden om jordens struktur og nedsivningsevne, samt planternes trivsel under våde og tørre forhold, er afgørende for LAR-anlæggenes funktionelle og æstetiske kvalitet. Her er grønne tage, permeable belægninger, åbne regnvandsledninger i form af grøfter og kanaler, faskiner og nedsivningsbede nogle af de mest anvendte løsninger.

Som så ofte før, er udfordringer også nye muligheder – vi hjælper dig med at få glæde af det vilde vand.

Klimacases i idverde DK
Der hvor vi er, vil naturen altid være en respekteret partner, og naturen vil altid have en stemme sammen med os. I fremtiden bliver der ingen vej udenom naturen. Malmos er en del af idverde og sammen sikrer vi fremtidens udfordringer ved skybrud.
Nederst på denne idverde side kan du se vores fælles klimaprojekter i Danmark – på interaktivt kort:
Klimacases idverde