Vi sår frøene til mere biodiversitet

Der bliver talt meget om, at biodiversiteten er udfordret. Men i Malmos taler vi ikke bare om problemet. Vi tager fat om roden på det.

For hver dag sår vi frøene til en mere biodivers fremtid – om det så er ved at bygge taghaver og grønne tage eller ved at få vores kunder og samarbejdspartnere til at tænke grønnere. Og vi suger til os af ny viden og deler den med alle, der vil skabe landskaber, hvor både mennesker, insekter og dyr kan trives.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende organismer, dvs planter, dyr, insekter, svampe, bakterier og alt andet levende på land og i vand. Alle disse organismer lever i indbyrdes afhængighed. Derfor vil et økosystem ændre sig, hvis bare én af arterne pludselig forsvinder.

Kilde: FN

Vi tilbyder løsninger i både stor og lille skala

Vi tror på, at vi gør en indsats for biodiversiteten med både de små og store indsatser. For selvom de store projekter skaber den største målbare forbedring i biodiversiteten, er det ofte de små og nære projekter, der skaber en forståelse i den brede befolkning om, at vi alle kan gøre en forskel.

Vi laver både de store, vilde landskaber og de mindre projekter i byerne. I de urbane områder skaber vi bedre forhold for biodiversiteten med bynatur, taghaver, grønne dæk, mindre parker og landskaber i fx boligområder, hos kommuner og i virksomheder.

Ofte arbejder vi tæt sammen med landskabsarkitekter, biologer, ingeniører og andre eksperter.

Herunder finder du vores mest populære løsninger inden for biodiversitet.

Taghaver og landskaber på dæk

Grønne tage

Grønne vægge og facader

Mød vores eksperter

Kim Degn Auerbach

Tlf. 22 81 38 68

Kim har indgående erfaring med at skabe landskaber fulde af biodiversitet. Han er tro mod naturen og har en virkelighedstro forståelse for, hvad der kræves for at skabe plads til både flora og fauna.

Per Malmos

Tlf.  40 55 53 42

Per arbejder i alle opgaver med øje for grønne, bæredygtige og biodiverse løsninger. Han er uddannet landskabsarkitekt, brænder for grønne tage og natur – helt ind i byerne.

Søren Hansen

Tlf. 40 64 82 42

Søren nørder gerne i anlæg, drift og pleje af biodiverse arealer. Han dyrker flere forskellige områder hjemme på egen matrikel. Søren er uddannet anlægsgartner og jordbrugsteknolog.

Biodiversitet er en hjertesag

“Vores opgave er at finde ud af –
hvordan lever vi sammen,
så alle kan være her?”

Kim er egentlig uddannet plantetekniker, men de seneste år er biodiversitet begyndt at fylde mere og mere i hans arbejde her i Malmos. Det er faktisk blevet en hjertesag for ham. For ifølge Kim ligger skønheden ikke i det friserede, men i mylderet af sommerfugle og humlebier.

Læs her, hvad biodiversitet betyder for vores ekspert Kim Auerbach

Kim, hvorfor er biodiversitet vigtigt?

“Det er det, fordi vi risikerer at få monokultur, hvis vi ikke sørger for, at der er biodiversitet. Og det vil betyde, at flere arter vil uddø. Men det er ikke naturen, der lider overlast. Den har lært at tilpasse sig. Den skal nok finde sit leje. Derimod skal vi sætte spørgsmåltegn ved, om det er godt for os mennesker med den manglende mangfoldighed.”

Hvordan kom du til at arbejde med biodiversitet?

Jeg er uddannet planteskoleteknikker og har haft med planter at gøre hele mit liv. Jeg ved, hvordan planter opfører sig i forskellige miljøer. Hvordan de formerer sig. Men de senere år er fauna også kommet med ind. For det er man nødt til at være opmærksom på også. Jeg har lært mere og mere om, hvilke planter der er værtsplanter for hvilke dyr, og hvad der skal til, for at dyr og insekter også trives. Hvis der mangler en bestemt plante, kommer dyrene eller insekterne ikke. Det skal spille sammen.

Hvordan har du biodiversitet for øje i dit daglige arbejde?

For Malmos har det grønne altid været i fokus, men i dag arbejder vi ikke kun for at skabe grønne områder for mennesker, men også levesteder for planter og dyr. Så vores opgave er at finde ud af: Hvordan lever vi sammen, så alle kan være der?

Hvilke udfordringer støder du typisk på i dit arbejde med biodiversitet?

Vores kunder bliver mere og mere oplyste om biodiversitet. Men der er stadig mange, der ikke forstår de anlæg, hvor vi arbejder med biodiversitet. Så spørger de os, om det virkelig skal se så rodet ud? Når det sker, må vi prøve at få dem til at forstå, hvad “rodet” er godt for. Men der vil altid være dem, der synes, at der skal være lige linjer og struktur. Så må vi prøve at gøre det mere “ordentligt”, så det ikke ser så rodet ud, og så mennesker også kan færdes i det og føle glæde ved det. Men vi skal omstille os til at fokusere på en anden type glæde end glæden ved det friserede, fx glæden ved at se en sommerfugl eller en humlebi.

Hvordan skaber man mere biodiversitet i sin egen have?

Lige nu siger alle: “Vi skal bare så vilde blomster”, og det er også fint, men der skal mere til. Det kan fx være sten, fugtige områder og dødt ved. Faktisk er meget af det, der skaber liv, døde ting. Derfor skal man lade grenene ligge, når man beskærer sin have. Det døde ved skaber nemlig liv for insekter. I dag designer vi insektbo og alt muligt, men vi burde hellere lave kvashegn, lade stammer ligge i bedene eller lægge sten i bunker.

Hvordan er fremtidsudsigterne for biodiversitet?

Det er en længere proces at arbejde med biodiversitet. Du vil ikke kunne se noget før om 10-15 år, men du vil kunne se fremgang hvert år. Der er ikke noget quickfix. 

Vi er vokset op med, at haver skal være ordentlige, og græsset skal slås. Men jeg kan se, at mine børns generation er ved at lære det. Og jeg vil gå og informere om det – altså vigtigheden af biodiversitet – resten af mit liv.

Kims tre favoritprojekter

Amager forbrænding

“Der var ingenting, da vi startede, og nu kommer der bare mere og mere. Det er fantastisk

Køge Nord

“Det kan godt være, at det ikke er Rolls Royce-modellen for udseendet endnu, men det er Rolls Royce-modellen for biodiversitet”

Nikolinelund

“Vi har arbejdet for at fremelske planterne og brugt planter og urter, der er naturlige for området”

Projekter, der skaber biodiversitet

CopenHill

Nikolinelund

Bakkedraget

Køge Nord

Besøg Malmoshuset og oplev vores bæredygtige løsninger

Du er altid velkommen til at besøge os og få en guidet tur i det levende showroom, hvor vi viser vores bud på fremtidens bæredygtige løsninger. Kontakt os her, hvis du vil kigge forbi

Hør mere om vores levende showroom