Midlertidigt landskab og STUB

Malmos midlertidigt landskab STUB

Storbyerne fortættes og der er brug for at optimere brugen af byens fællesarealer – at gøre dem mere fleksible over dagen eller året, og gøre dem mere grønne. Det f.eks. løses med et midlertidigt landskab.

Malmos har derfor udviklet et mobilt byrumsmøbel og plantekumme i ét – STUB. Ideen om det mobile træ blev undfanget, da Malmos I 2010 etablerede en midlertidig skov midt i Aarhus under byens festuge.

Tanken med STUB har været at skabe et mobilt bymøbel, der med en beskeden indsats danner nye rum i byen til oplevelser og liv og samtidig giver et grønt bidrag til bybilledet – f.eks. som en dekorativ afspærring eller som en allé, der hurtigt rejses og fjernes igen.