Bæredygtighed

Vi tænker bæredygtighed ind i vores forretningsgrundlag. Det er et væsentligt princip for vores arbejde med miljø, klima, mennesker og samfund.

Et grønnere miljø

Vi har en passion for at skabe inspirerende byrum og landskaber til glæde for alle i samfundet. Vi har en dyb respekt for vores fælles rum, derfor arbejder vi målrettet mod et grønnere miljø. Vores arbejde tilrettelægges med mest mulig hensyntagen til miljøet.

Hensyn til klima

En større og større del af vores værktøj er på el. Det gavner ikke kun klimaet i stor skala, men er også med til at skåne de nære omgivelser, da maskinerne larmer væsentlig mindre. Vi arbejder hele tiden på at skåne omgivelserne så meget som muligt, når vi udfører projekter og arbejder.

Vi laver grønne regnskaber med fokus på CO2 reduktion.

Menneskelig udvikling

Kompetente medarbejdere er noget, man skaber, og vores grundtanke er at give mennesker en chance på arbejdsmarkedet. Derfor har vi opstillet klare mål om, at baggrund ikke skal være en hindring for arbejde.

Malmos er ikke bare en arbejdsplads. Vi er også et uddannelsessted for fremtidens anlægsgartnere. Og en virksomhedsskole for unge, der skal finde sig selv til rette i et fremtidigt arbejdsliv. Vi kalder det Malmos Lærlinge Akademi.

Miljø og arbejdsmiljø

Malmos er miljøcertificeret efter ISO 14001. Vi arbejder målrettet med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden.

Malmos arbejder for en bæredygtig fremtid

FNs 17 verdensmål er en ambitiøs plan for bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

I Malmos er verdensmålene ikke kun mål for fremtiden – de er allerede forankrede i vores overordnede strategi, og de er styrende for, hvordan vi tænker og arbejder hver dag. Men ingen virksomhed kan arbejde lige effektivt med alle FN’s 17 verdensmål – derfor har vi analyseret og kortlagt, hvor vi har mest indflydelse på målene, og hvilke mål vi kan gøre den største forskel for.

Læs om vores udvalgte mål

Fælles strategi for de 4 valgte verdensmål er:
“Engagerede mennesker – i et bæredygtigt samfund nu og i fremtiden”

Kvalitet i uddannelse:

  • Malmos Lærlinge Akademi skal både levere de bedste anlægsgartnere og livsduelige borgere
  • Vi ønsker endnu tættere kontakt med uddannelsesinstitutionerne – og vi skal give unge mennesker den bedst mulige start i deres arbejdsliv – ud fra en fremtidig social engagementsplan i Malmos

For et sundt og motiverende arbejdsmiljø:

  • Udvikling af Malmos energi paradigmestyre på energi og skabe rammer for frihed til eget engagement
  • Kompromisløse krav til høj ledelseskvalitet – Fønixprogrammet

Grønne aftryk i byerne og lokalsamfund samt ansvarligt forbrug og produktion:

  • Vores produkt er vores aftryk: Påvirkning af beslutningstagere til endnu flere og endnu grønnere byrum
  • Bæredygtighedsstrategi udarbejdes i 2019 – hvordan kan vi bidrage i landskabet på bæredygtige miljøcertificerede projekter i fremtiden

Vi har fokus på bæredygtighed, miljø og klimavenlige løsninger

Det er integreret i vores adfærd; både som arbejdsgiver, som virksomhed og som en del af det omgivne samfund – lokalt, nationalt og globalt. At have fokus på bæredygtighed.

Vi vil vise at Malmos leverer ydelser, der er rentable, har en positiv social effekt, og som er både miljø- og klimavenlige. Som en del af indsatsen indfører vi en årlig bæredygtighedsevaluering af samarbejdet med vores leverandører. Evalueringen udsendes automatisk, når der indgås indkøbsaftaler, og selve evalueringen udfyldes elektronisk. Spørgeskemaet kan tilgås her.

Vores leverandørliste finder du her.