Beplantning – det grønne åndehul

Malmos beplantning

Beplantningen skaber rum, skygge, skønhed, naturoplevelser m.m., samtidig med at beplantning bidrager til byens profil og image og har mange miljø- og klimamæssige fordele. Men ofte mistrives byens planter, fordi de økologiske betingelser for plantning og pleje ikke er til stede.

Uanset om det er planter til gaden, parken, pladsen, taget eller facaden, er Malmos din garanti for planternes funktion og trivsel. Vi kender og forstår den enkelte plantes særegenheder og ved alt om vækst, dybde og jordforhold. Det handler om at skabe så naturlige forhold som muligt, så planterne holder sig sunde.