Kloak og ledningsarbejde
– præcision og den gode proces

Malmos Kloak og ledningsarbejde

Kloak og ledningsarbejdet er for de fleste en gennemgribende og forstyrrende proces, der ofte involverer gravearbejde og håndtering af store jordmængder. Men kloak og ledningsarbejde er også at læse terrænets topografi og arbejde tredimensionelt, når overfladevand skal ledes væk fra bygninger og spildevand skal håndteres.

Malmos er autoriserede kloakmestre og medlem af De Grønne Kloakentreprenører. Sammen med vores landskabsdannelse udfører vi alle kloak- og ledningsarbejder tilknyttet opgaven. Som med alt andet vi laver, er præcision og dialog afgørende for det gode resultat. Vi er din garanti for at rør og ledninger er lagt, så de følger terrænet i den færdige overflade og at brønde er sat i laveste koter – altid med dig involveret i processen.