Gadekæret Ishøj

Gadekæret Ishøj

Boligområdet Gadekæret Ishøj er renoveret fra 2012 og frem til april 2014. Gennemgående tema har været forskønnelse af stræder og pladser som er blevet indrettet med hyggelige miljøer der danner ramme om den daglige brug, herunder stole, bænke og borde, samt store...
Bernts Have i Holbæk

Bernts Have i Holbæk

Bernts Have, Holbæk Bernts Have Børnehaven er lokaliseret midt i et boligområde, således at den er planmæssigt integreret i bebyggelsen. Taget er græstag/eng, hvor der er en niveaufri overgang mellem terræn og bygningens tag. Taget er lavet med en Zinco...
Boligområdet Marielyst i Gladsaxe

Boligområdet Marielyst i Gladsaxe

I boligområdet Marielyst i Gladsaxe har Malmos udført et stort renoverings- og klimatilpasningsprojekt. Regnvand afkobles fra spildevandet. Regnvand fra tage og faste belægninger nedsives i regnvandsbede, lavninger og grøfter på boligforeningens areal. Regnvandet fra...
Anker- & Molehusene

Anker- & Molehusene

HAVE PÅ DÆK Hele Anker- og Molehusenes 4000 m² store haveanlæg er opbygget ovenpå en parkeringskælder. Belægninger, græs og beplantninger er opbygget ovenpå henholdsvis grus og systemjord fra ZinCo. Der er både græs, stauder, prydgræsser, træer og buske i det fine og...
Natur Bornholm i Årkirkeby

Natur Bornholm i Årkirkeby

Natur Bornholm er øens største byggeri siden Hammershus der blev opført i det 13. århundrede. Malmos har udført facadebeklædningen som udgøres af 1/2 meter tykke gabioner –  store, firkantede kurve, flettet af metal og fyldt med Vang-granit i passende størrelser....