Den Røde Plads på Herlufsholm Skole og Gods

Den Røde Plads på Herlufsholm Skole og Gods

Røde Plads, Herlufsholm Skole og Gods Den Røde Plads er den helt centrale plads placeret mellem nogle af skolens ældste og nyeste bygninger. På pladsen er trukket topologiske træk fra den nærtliggende ådal ind, hvormed pladsen har fået et bølgende udseende der...
Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vi ønsker at være opdateret på trends, ny viden, testresultater og nye produkter. Det skal vores hjemmeside også være og i dag lancerer vi vores nye site. I hvert fald en god portion – for der vil naturligvis komme nye og flere oplysninger på hele tiden. Vi vil...
Nyt domicil, Roskilde

Nyt domicil, Roskilde

Vores nyopførte domicil afspejler alle vores værdier, fokusområder og kompetencer. Domicilet består af fem længehuse med kontorfaciliteter i to planer fordelt på to bygninger, et varmt og et koldt værksted og to lagerbygninger. Vores varemærke, de grønne tage, præger...
Randkløvehuse

Randkløvehuse

Alt tagvand og vand fra belægninger i gårdanlæg er kommet ud til nedsivning oven på jorden. Parkeringsområder og veje har fået tunnelfaskiner eller kasettefaskiner med olieudskillere. Der er også etablerert kasettefaskiner til tagvand på ydersiden af boligblokkene....
Lindevangsparken

Lindevangsparken

Klimatilpasningen af Lindevangsparken består af fire elementer: 1. Kildens udspring ved Finsensvej: rensning af regnvand, læringsmiljø for skolen. 2. Grøftekanten langs Lindevangen: regnbed med frugttræer, frugtbuske og vildeng.     I grøften er etableret...