Tømmerup Fri- og Efterskole

Tømmerup Fri- og Efterskole

Klimasikring på skole – regnvand skal blive på egen grund og ende i grundvand. På Tømmerup Fri- og Efterskole har Malmos – i tæt samarbejde med Kalundborg Forsyning – udført et projekt for afledning af overfladevand. Det nedsives nu i til plantebede...
De Helende Haver, Bispebjerg

De Helende Haver, Bispebjerg

Malmos Landskaber har omformet haverne på Bispebjerg Hospital, og de er genopstået som de helende oaser, de oprindeligt var tænkt som. På projektet har der været konstant opmærksomhed på individuelle løsninger. Særligt ved tilpasning af belægninger til det oprindelige...
Bakkedraget

Bakkedraget

Byggegrube blomstrer i anlægsarkitektur På Bakkedraget i Hellerup har Malmos Landskaber tænkt i alternative løsninger og anvendt byggegrubens jord, hvor man ellers ville bruge ganske almindelig muldjord. Udearealerne er forvandlet til strandeng genindbygget af 16.000...
Nyt Ungdomspanel

Nyt Ungdomspanel

Grønne tanker og bæredygtige ambitioner søges til nyt ungdomspanel idverde i Danmark opretter nyt panel for unge, der skal rådgive anlægsgartnerkoncernen om miljø, klima og bæredygtighed og være med til at udvikle grønne løsninger for en bedre fremtid. Med...
Jacob til DM i SKILLS 2023

Jacob til DM i SKILLS 2023

Det er blandt vores vigtigste missioner at få unge til at uddanne sig til dygtige anlægsgartnere. I vores eget Lærlinge Akademi har vi konstant fokus på at fylde endnu mere viden og lærdom på de unges uddannelse. Udover fagligt fokus arbejder vi også med vores...