Beplantning / biodiversitet

Malmos beplantning

Uanset om det er planter til gaden, parken, pladsen, taget eller facaden, er Malmos din garanti for planternes funktion og trivsel. Vi kender og forstår de enkelte planters særegenheder og ved alt om vækst, dybde og jordforhold. Det handler om at skabe så naturlige vækstforhold som muligt, så planterne holder sig sunde.

Vi har altid arbejdet for mere biodiversitet. Derfor udforsker vi kontinuerligt alle de måder og processer, hvorpå vi kan være med til at skabe mere biodiversitet og mere ny natur – fra design til driftsfasen. Vores mål er at øge biodiversiteten med 10 % om året.

Vi ønsker at påvirke flere til at vælge biodiversitet
Allerede i udbuds- og tilbudsfasen søger vi at få vores kunder og samarbejdspartnere til at integrere mere biodiversitet. Det kan være ejerforeningers fællesarealer, virksomhedsarealer samt kommunale industriområder. Her kommer vi med forslag til, hvordan området kan se ud med en variation af planter, buske, bede, natursten, nedfaldsgrene og døde stammer, så flere dyr og insekter tiltrækkes.

Når vi planlægger – og når vi udfører – går vi meget op i at bruge det ’naturrum’, der allerede eksisterer og derefter supplere med øvrige elementer. Vi vurderer, om de foreslåede planter passer til jord-, vand-, vind- og temperaturforhold, og om de kan holde til den brug, der er tiltænkt.

Vi leverer viden om biodiversitet
Vi leverer viden til landskabsarkitekter og rådgivere om biodiversitet og har løbende dialog med dem, når de tegner og designer et område, ligesom vi kommer med input til, hvordan driften fungerer mest optimalt.

Vidensdeling er også et vigtigt led i vores arbejde med at øge biodiversiteten. Derfor arrangerer vi også besøg af fagspecialister og andre eksperter, fx biologer, til at vidensdele med os – ligesom vi har interne oplæg blandt vores teams.

I Malmos huset har vi vores egen specialist i biodiversitet, Kim Auerbach. Alle vores medarbejdere – samt samarbejdspartnere – kan til enhver tid spørge Kim til råds. Han har bl.a. kompetencer inden for udvikling af nye metoder til at sikre, at frø og planter kan sås og gro i ellers svære forhold som fx råjord.