Malmos løser de største landskabelsesopgaver i Danmark, og vi er stærkt specialiserede indenfor LAR og grønne tage.

Seneste nyheder

Scandinavisk pris for det grønne tag på Egedal Rådhus

I går modtog Egedal Kommune Scandinavia Green Roof Associations særlige pris for sin smukke, grønne og bæredygtige taghave på toppen af Egedal Sundhedscenter ved siden af rådhuset som er tegnet af Henning Larsen Architects A/S.
Vi mødtes naturligvis i taghaven, hvor prisuddelingen fandt sted. Taghaven er designet af SLA Landskabsarkitekter og plantet af Malmos Anlægsgartnere A/S.

Scandinavian Green Roof Award gives hvert år til et bemærkelsesværdigt grønt tag i Skandinavien, der lever op til kriterier om biodiversitet, udnyttelse af regnvand, rekreativ værdi, bærdygtighed og innovativt design. Prisen blev overrakt til borgmester Willy Eliasen af kommerciel chef i Malmos A/S, Pernille Kinnunen.

Mette Skjold, adm. direktør i SLA

“Det grønne tag på Egedal Rådhus og Sundhedscenter er et godt eksempel på, hvordan vi bruger naturen innovativt til at skabe både funktionelle og herlighedsmæssige kvaliteter. Ved hjælp af en bred vifte af lokale planter og træer har vi dramatisk øget biodiversiteten i området og forbedret bygningens evner indenfor klimatilpasning. Samtidig giver naturdesignet nye sociale opholdsmuligheder for de ansatte og grønne restituerende sanseindtryk til sundhedscenterets brugere, der dermed får en god naturoplevelse – lige udenfor døren.”

sgra_award_malmos_01
Scandinavian Green Roof Award overrækkes til borgmester Willy Eliasen af kommerciel chef i Malmos A/S, Pernille Kinnunen.

 

Pernille Kinnunen, Kommerciel chef fra Malmos

”Det grønne tag på Egedal Rådhus og Sundhedscenter er historien om, hvordan Egedal Kommune har integreret grønne tage i deres bæredygtighedsprogram både for byudviklingen af den nye bydel Egedal By og i byggeriet af det nye Rådhus og Sundhedscenter. Den tekniske systemløsning med drænbakker og 10-40 cm substrat tillader at store mængder regnvand tilbageholdes og forsinkes på taget og reducerer CO2 udslippet. Taget er på den måde et vigtigt bidrag til klimatilpasnings-
problematikken. Samtidig giver opbygningen mulighed for stor variation i plantesammensætningen, der både giver en smuk årstidsvariation og bidrager til øget biodiversitet. Udnyttelsen af bygningens 5. facade på Egedal Rådhus og Sundhedscenter, er det perfekte eksempel på hvordan et grønt tag på raffineret vis er en del af bæredygtigt byggeri og byudvikling – til glæde for ansatte, beboere, brugere og borgere i Egedal Kommune, som har fået et nyt udendørs rum med plads til rekreativt ophold, møder og trænings faciliteter”.

 

sgra_award_malmo_03ssgra_award_malmos_02

Glimt fra Malmos aktiviteter…

Pris til Det Grønne Tag på Egedal Rådhus og Sundhedscenter, Ølstykke
I sidste uge var vi repræsenteret på Building Green Messen i Helsinki, Finland. Her var Scandinavia Green Roof Association vært for uddeling af prisen for et bemærkelsesværdigt grønt tag i Skandinavien, der lever op til kriterier om biodiversitet, udnyttelse af regnvand, rekreativ værdi, bæredygtighed og innovativt design. I år gik prisen til taghaven på Egedal Rådhus, som er tegnet af SLA Landskabsarkitekter og som Malmos har været entreprenør på.
Det var en ære, at vi kunne modtage den fine pris på vegne af Egedal Kommune. I dag – onsdag den 31. august kl. 16:30, vil vores kommercielle chef, Pernille Kinnunen overrække prisen til Egedal Kommune. Borgmester Willy Eliasen vil modtage den.

Egedal Rådhus og Sundhedscenter:
“Taghaven på Egedal Rådhus består af trædæk, træer, mange forskellige planter og store højbede med buske, græsser og stauder samt et drivhus. Haven er en sansehave og bruges til ophold for kommunens ansatte og terapihave for borgere tilknyttet Sundhedscenteret.”


Grønne tage bidrager til bæredygtigt byggeri

Bygningens 5. facade kan bidrage væsentligt til fremtidens klimatilpasning og bæredygtige byggerier. Vi har stort know-how og erfaring i etablering af grønne tage og haver på dæk. Anlagt korrekt tilbageholder et grønt tag 60-80% af årsnedbøren samtidig med at det bidrager til øget biodiversitet og en øget livskvalitet i den tætte by.

Se artikel fra Børsen her: Bygningens 5. facade


Malmos og uddannelse – et samfundsmæssigt ansvar og en investering i fremtiden

Igen er vi en del af dialogen omkring uddannelse. Vi vil være forrest som en attraktiv elevplads og vi ønsker at være med til at forme fremtidens anlægsgartnere. Erhverv Sjælland bringer en artikel, hvor vi fortæller hvor vigtigt det er for os at uddanne fremtidens anlægsgartnere og hvordan vi gør. Vi har vores egen lærlingeskole og gør en ekstraordinær indsats for at vores lærlinge bliver udfordret og kommer ud på de rigtige opgaver med de rigtige mennesker.
I øjeblikket har vi 11 lærlinge i uddannelse og vi er altid på udkig efter den næste. Derfor deltager vi også ambitiøst på kommende SUK Festival (Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival) torsdag den 8. september 2016, hvor vi håber at møde ambitiøse unge mennesker der er interesseret i anlægsgartnerfaget.

Se artikel fra Erhverv Sjælland herLærlingeskole

 

Vores hus og direktør på film
Vores husentreprenør har sendt folk og drone forbi på vores adresse og det er der kommet denne lille fine film ud af: Dansk Halbyggeri / Malmos

Vi er faldet godt til i Roskilde på Gl. Marbjergvej og har boet her i snart 1 år og vores anlæg følges lækkert med årstiderne – lige nu står engen orange, mens Malmos stadig står for grønt…
God sen-sommer!

nyhed_malmos_gron_eng_orange

Kulturarv i Roskilde Folkepark

Vi er beærede over at være med, når Roskilde skal restaurerere deres kulturarv i Folkeparken.
Det gamle amfiteater skal stå flot igen – til glæde for Roskilde og alle der kommer i parken.
Malmos er valgt til opgaven og vi begynder nu. Teateret vil stå færdigt med nye teaterfliser, trapper, dræn, el-installationer mm. inden jul.
Opland Landskabsarkitekter står for projekteringen. Anlægssummen er 2,1 mio.

Mette Høj, museumsinspektør på Roskilde Museum udtaler:

– Det er faktisk en fascinerende historie. Året var 1935, og arbejdsløsheden i hele Danmark var stor. Derfor indsendte byrådet i Roskilde en ansøgning til Socialministeriet om et projekt for unge arbejdsløse. Projektet gik ud på at anlægge Folkeparken ud fra tanken om, at “det smukke Landskabs ret storladne Virkning bør bevares og fremhæves i videst mulig Udstrækning”, stod der i ansøgningen. Vi skævede til Sverige, hvor man var begyndt lidt tidligere med folkeparker. Der skulle være rekreative muligheder til de mange arbejdere, som byerne sugede til sig.

Amfiteateret rummer i dag cirka 860 løbende meter siddepladser og der er plads til 12-1400 tilskuere i teateret.

 

 

Oversigt_roskilde_bypark_malmos

Stejle grønne tage

Vi har udfordret os selv. På vores eget hus har vi anlagt ekstensivt grønt tag med en hældning på 45 grader. Vi ved, at det er ca. 10 grader over hvad der anbefales for et skråt tag – men vi tog udfordringen op og etablerede 3 grønne tagflader.

Tagene er udført med Georaster® – et specialelement fra ZinCo Danmark. Elementet er designet til stejle tage. Det holder på systemjord og dermed også vand som bliver tilgængeligt for planterne. På 2 tagflader har vi plantet småplanter (plugs). Den sidste er anlagt med en kombination af plugs og præfabrikerede sedummåtter.

Kompetencer

Vi har muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner.
Vi drives af nysgerrighed og ønsket om at arbejde på det højeste faglige niveau.