Malmos løser de største landskabelsesopgaver i Danmark, og vi er stærkt specialiserede indenfor LAR og grønne tage.

Seneste nyheder

Kulturarv i Roskilde Folkepark

Vi er beærede over at være med, når Roskilde skal restaurerere deres kulturarv i Folkeparken.
Det gamle amfiteater skal stå flot igen – til glæde for Roskilde og alle der kommer i parken.
Malmos er valgt til opgaven og vi begynder nu. Teateret vil stå færdigt med nye teaterfliser, trapper, dræn, el-installationer mm. inden jul.
Opland Landskabsarkitekter står for projekteringen. Anlægssummen er 2,1 mio.

Mette Høj, museumsinspektør på Roskilde Museum udtaler:

– Det er faktisk en fascinerende historie. Året var 1935, og arbejdsløsheden i hele Danmark var stor. Derfor indsendte byrådet i Roskilde en ansøgning til Socialministeriet om et projekt for unge arbejdsløse. Projektet gik ud på at anlægge Folkeparken ud fra tanken om, at “det smukke Landskabs ret storladne Virkning bør bevares og fremhæves i videst mulig Udstrækning”, stod der i ansøgningen. Vi skævede til Sverige, hvor man var begyndt lidt tidligere med folkeparker. Der skulle være rekreative muligheder til de mange arbejdere, som byerne sugede til sig.

Amfiteateret rummer i dag cirka 860 løbende meter siddepladser og der er plads til 12-1400 tilskuere i teateret.

 

 

Oversigt_roskilde_bypark_malmos

Frederiksholm Kanal – historisk byrum og promenade

I hjertet af København, i den gamle Middelalderby, skal det historiske byrum Frederiksholms Kanal omlægges og renoveres til en smuk promenade der binder Middelalderbyen med Havnefronten. Promenaden skal understøtte det eksisterende bymiljø og arbejdet skal udføres så det lever op til nutidens standarder samtidig med at udtrykket ser ud som om, det ikke har ændret sig i 200 år.

Arbejdet på Frederiksholms Kanal bliver en succes, når det udføres af en brolægger, der med respekt for det gamle og ædle håndværk, kan tænke nutidens byrum, hvor hverdagen leves, mennesker mødes, trafikken ledes og kulturelle arrangementer finder sted, ind i sit arbejde. En brolægger, der har sans for æstetik og kan få nye og gamle sten til at mødes i lige skiftegange – og hvis vigtigste værktøj, som for 200 år siden, stadig er hans kritiske øje, hammer, sættejern og krageknap. Når en sådan brolægger, med referencer fra historiske byrum som bl.a. Kulturhavn Kronborg og Nyhavn i Kbh., sættes sammen med en erfaren projektleder, som er kendt for en stærk samarbejdsånd og fleksibel tilgang til opgaven, så har vi det stærkeste team til at sætte den skarpeste belægning til mindst mulig gene for Folketinget, BLOX, Kanalcafeen, erhverv, beboere og brugere i Frederiksholms Kanal.

Vi tog hul på opgaven – sammen med Brolægger Kompagniet – i sidste uge. Vi laver et 5 m bredt chausséstensbelagt opholdsmiljø langs kanalen – understreget med bordursten. Den nuværende bredde af brostensbelægningen bevares, således at den nærmest byrumsagtige volumen kan udgøre et arkitektonisk, tyngdemæssigt modspil til den kommende Bryghusgrund. Således kommer Frederiksholm Kanal til at fremstå som et attraktivt og roligt opholdsrum midt i byen.

Bygherre: Københavns Kommune
Anlægssum: 8 mio.

Frederiksholm Kanal i Fremtiden

  • En promenade til havnen som afrunder spadsereturen ad kanalgaderne langs Middelalderbyen
  • Flere siddepladser og opholdssteder langs kanalen
  • Mere plads til fodgængere
  • En harmonisk og tilgængelig overgang til pladsen ved BLOX
  • Bevaring af træerne og de historiske værdier
  • Optimering af cykelparkering
  • Mindre trafik og færre parkeringspladser

Tillykke København

I går aftes vandt København en international særpris ved den anerkendte arkitekturpris ”Den Europæiske Pris for Offentlige Byrum” i Barcelona. København var som den eneste by, nomineret med hele tre københavnske byrum ved dette års finale – Tåsinge Plads, Cykelslangen og Ny Nørreport Station. Det fik juryen til at interessere sig for København og beslutte at oprette en særlig pris hvor det for første gang i den eksisterende pris’ 16 år lange levetid, er en hel by der hædres og ikke kun specifikke byrum. Prisen er en anerkendelse af Københavns Kommunes beslutsomhed og vedholdenhed i forsøget på at generobre det offentlige rum fra private køretøjer, så det kan blive brugt af fodgængere og cyklister og fremmer behagelig tilstedeværelse af mennesker i byen.

Vi ønsker København et stort tillykke med den flotte pris. Vi er stolte over at samarbejde med en visionær og internationalt toneangivende by, der med visioner, vilje og mod er blevet rollemodel for andre byer i Europa. Vi er stolte over at have anlagt det mange gange prisvindende projekt på Tåsinge Plads, samt beplantningen på Ny Nørreport Station. Udviklingen af byen frem mod 2025 ”Fællesskab København” er vejen frem. Vi vil være stolte over at være med til at skabe en grønnere by, der sikrer byen mod de stigende mængder regnvand og årlige skybrud – og skaber brugbare og nytænkende byrum. TILLYKKE!

City of Copenhagen: www.publicspace.org/en/post/special-recognition-of-the-2016-prize-for-the-city-of-copenhagen

Berlingske skriver: www.b.dk/nationalt/koebenhavn-faar-international-saerpris-for-liv-mellem-husene

 

Stejle grønne tage

Vi har udfordret os selv. På vores eget hus har vi anlagt ekstensivt grønt tag med en hældning på 45 grader. Vi ved, at det er ca. 10 grader over hvad der anbefales for et skråt tag – men vi tog udfordringen op og etablerede 3 grønne tagflader.

Tagene er udført med Georaster® – et specialelement fra ZinCo Danmark. Elementet er designet til stejle tage. Det holder på systemjord og dermed også vand som bliver tilgængeligt for planterne. På 2 tagflader har vi plantet småplanter (plugs). Den sidste er anlagt med en kombination af plugs og præfabrikerede sedummåtter.

Kompetencer

Vi har muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner.
Vi drives af nysgerrighed og ønsket om at arbejde på det højeste faglige niveau.