Malmos løser de største landskabelsesopgaver i Danmark, og vi er stærkt specialiserede indenfor LAR og grønne tage.

Seneste nyheder

Kronen er igang…

Vi er netop gået igang med opgaven at skabe 5 landskaber på de 5 områder på Kronen Vanløse.
Opgaven er en hovedentreprise og indeholder tillige tagdæknings- og installationsarbejder.

Kronen er et butikscenter i 2 etager, parkeringskælder i 2 niveauer, overdækket cykelparkering med direkte adgang til metrotorv samt varegård som er delvist overdækket af terrasse på 1. sal.
Dertil skal der også udføres landskabsarbejder på dækket over 2. sal for de 124 boliger fordelt på
18 ”modulboligblokke”.

De 5 områder er:

I – Vanløse torv: Retablering af belægninger på torv samt tilpasning til centerindgange

II – Vanløse Allé og Apollovej: Retablering af belægninger på vej/fortorv samt tilpasning til centerindgange

IV – Metrotorv: Tagdækningsarbejde iform af isolering samt membran inden belægning. Landskabsarbejde inkl. afvanding. Belysningsarbejde. Beplantning

V – Boliglandskab – Installationsarbejder for boligblokkene (VVS og EL). Tagdækningsarbejde i form af isolering samt membran inden belægning. Landskabsarbejde inkl. afvanding. Belysningsarbejde. Beplantning

VI – Vareindlevering: Retablering af belægninger inkl afvanding. Beplantning

Bygherre:
Apollovej ApS

Arkitekt:
Sangberg Architects
Illustrationer venligst udlånt af Sangberg Architects.

Malmos får IT-pris

Vi modtog med stolthed i dag IT-prisen for Danmarks mest IT-modne virksomhed på IT-messen i Taastrup. Vi takker for den fornemme pris og de pæne medfølgende ord om Malmos, som virksomhed og for vores brug af IT.

Vi er så heldige, at vores medarbejdere altid er klar til at tage imod nye IT-systemer og at de – som en naturlig del af dagligdagen – søger den optimale brug af IT-ressourcer.

Vi får IT-prisen i kategorien ‘UDFØRELSE med følgende begrundelse:
Malmos har igennem de seneste par år digitaliseret en stor del af deres arbejdsprocesser. Samarbejdsformen og kommunikationen er blevet væsentligt ændret med IT-værktøjer. Der sker langt færre fejl. Og de fejl, der er, opdages hurtigere og ryddes mere effektivt af vejen. En smart elektronisk tidsregistrering har gjort udførelsen mere effektiv i forhold til tidsopsamling og styring af tid.
I en branche, hvor Malmos kommer sidst i byggefasen, er de tit underlagt ændringer i planer, som følge af forrige entreprenører/håndværkere. Virksomheden skal altid være fleksible i forhold til planen – ligesom kunderne ændrer ønsker til byggeriet i større stil.
I forhold til budgetoverholdelse er Malmos, som følge af digitaliseringen, blevet bedre til at budgettere, og holde styr på den løbende rapportering af de enkelte sager.
Malmos fremstår i dag som en mere samlet virksomhed, med større flow i processerne igennem virksomheden, og grænsefladerne mellem afdelingerne er blevet udfordret og udviklet til det positive. Derfor bliver Malmos i 2016 fremhævet som Danmarks mest IT-modne håndværksvirksomhed indenfor udførelse.

Se artiklen her

Fra anlægsgartner til landskaber

Vi har i 64 år været stolte anlægsgartnere, og vil også i fremtiden blive ved med at være tro mod vores håndværk – både når det gælder grønne og grå anlæg – og den blå faglighed – det vilde vand. Vi har i noget tid – med glimt i øjet og alligevel alvorligt ment – fortalt at vi har muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner. Det er ret præcist sådan vi har det.

Grunden til at vi beskriver os på denne måde er, at vi befinder os godt i komplicerede, specialiserede og tidspressede opgaver, hvor der skal leveres høj kvalitet. Det betyder ikke, at vi kun arbejder med denne type projekter, men nærmere at vi mere og mere arbejder med det totale landskab samtidigt
– i jorden, på terræn og på byens 5. facade – tagene.

I Malmos ønsker vi at sætte et tydeligt fodaftryk på Danmarks byer og landskaber som mennesker kan leve, lege og være i. Landskaber som nu og i fremtiden også skal løse en afgørende samfundsmæssig opgave – at bidrage til – at vi alle sammen kan tilpasse os det skiftende klima og sikre os mod store regnmængder. Derfor synes vi, at betegnelsen landskaber passer godt til vores måde at arbejde på nu og i fremtiden. Det er så at sige en udvidelse af vores selvopfattelse. Vi er de samme, som vi altid har været, men vi synliggør vores bevægelse på én tydelig måde  igennem vores logo. I fremtiden vil man derfor møde Malmos logoet med undertitlen landskaber i stedet for anlægsgartner. Det får også en bevidst dobbeltbetydning – det beskriver både hvem vi er og hvad vi laver. Derudover vil logoet være i det samme velkendte udtryk og den samme grønne Malmos farve.

Vi har stadig muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner – vi er Danmarks landskaber.

Notat

 

Stejle grønne tage

Vi har udfordret os selv. På vores eget hus har vi anlagt ekstensivt grønt tag med en hældning på 45 grader. Vi ved, at det er ca. 10 grader over hvad der anbefales for et skråt tag – men vi tog udfordringen op og etablerede 3 grønne tagflader.

Tagene er udført med Georaster® – et specialelement fra ZinCo Danmark. Elementet er designet til stejle tage. Det holder på systemjord og dermed også vand som bliver tilgængeligt for planterne. På 2 tagflader har vi plantet småplanter (plugs). Den sidste er anlagt med en kombination af plugs og præfabrikerede sedummåtter.

Kompetencer

Vi har muskler som en entreprenør og hjerte som en anlægsgartner.
Vi drives af nysgerrighed og ønsket om at arbejde på det højeste faglige niveau.